Pilates – zajęcia grupowe

Czas 55 minut

 Wejście jednorazoweOpłata miesięczna za zajęcia
dla osób spoza klubu
Opłata miesięczna za zajęcia
dla członków Klubu
Opłata kwartalna za zajęcia
dla osób spoza klubu
Opłata miesięczna
za zajęcia on-line
25 zł130 zł110 zł360 zł80 zł
opłaty można dokonywać na konto:
PKO BP 37 1020 3206 0000 8302 0125 8037
       
       

Trening personalny

Czas 55 min

Nastawiony na indywidualne potrzeby i możliwości klienta

Ważność karnetu – 4 tygodnie

Rodzaj zajęć Wejście jednorazowe

Koszt / 1osoba

4 wejścia

Koszt / 1osoba

8 wejść

Koszt / 1osoba

Zajęcia indywidualne 80 zł 280zł 480zł
Zajęcia pół-indywidualne 50 zł 180zł 320zł
Zajęcia kameralne

3 – osobowe

40 140 240

Zabiegi

Masaż Tui-Na  –   110 zł (1 godz)

Zabieg akupunkturowy  –  70 zł (1 godz)

Masaż + zabieg  akupunkturowy-  150zł (1.5 godz)

Ziołolecznictwo – usługa 120 zł

Masaż + ziołolecznictwo – 150 zł

Masaż + zabieg + ziołolecznictwo – 180 zł

Masaż + olejowanie (regeneracja kręgosłupa) – 130 zł ( 1 godz)

powyżej określonego czasu doliczana jest proporcjonalnie dodatkowa opłata

Członkowie Klubu Pilates Dorota Wągrodna mają prawo do zniżki 10 % na zabiegi. (należy się o nią upomnieć:)

Zapisy na zajęcia i zabiegi

Dorota Wągrodna   695686319